ຣາຍການບຸນ
ກິຈກັມ ປະຈຳປີ 2022

Calendar of Events for 2022

ວັນອາທິດ  (Sunday) 08-21-22 08 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ  (Boon Hawkhaopadupdin)
ວັນອາທິດ (Sunday) 05-15-22 05 - ບຸນວິສາຄະບູຊາ   (Boon Vesaakhabouxaa) 
ວັນອາທິດ (Sunday) 06-12-22 06 - ຕລາດນັດສາມັກຄີ (Marketfest)
ວັນເສົາ (Saturday) 07-16-22 07 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ (Boon Kaophansa)
ວັນເສົາ (Satuday) 09-10-22 09 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສລາກ  (Boon Hawkhaosalark)
ວັນອາທິດ (Sunday) 10-09-22 10 - ບຸນອກກພັນສາ (Boon Orkphunsaa) 
ວັນອາທິດ (Sunday) 10-30-22 11 - ບຸນກະຖິນ (Boon Kathin)          
ວັນເສົາ(Saturday) 11-12-22 12 - ບຸນພຣະທາຕຫລວງ (Boon Phrathatluang)
ວັນເສົາ (Saturday)  01-01-22 01 - ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ  (New Year 2022) 
ວັນອາທິດ (Sunday) 02-20-22
02 - ບຸນມາຄະບູຊາ (Boon Maakhabouxaa)       
       ປະຊູມຫລວງ (General Meeting)
ວັນເສົາ (Saturday) 03-19-22 03 - ບຸນພຣະເວສ (Boon Phravait)                        
ວັນເສົາ (Saturday) 04-16-22 04 - ບຸນປີໃໝ່ລາວ (Lao New Year)