ຣາຍການບຸນ
ກິຈກັມ ປະຈຳປີ 2023

Calendar of Events for 2023

ວັນອາທິດ  (Sunday) 09-10-23 08 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ  (Boon Hawkhaopadupdin)
ວັນອາທິດ  (Sunday) 07-30-23 07 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ (Boon Kaophansa)
ວັນອາທິດ  (Sunday) 06-11-23 06 - ຕລາດນັດສາມັກຄີ (Marketfest)
ວັນເສົາ (Satuday) 10-14-23 09 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສລາກ  (Boon Hawkhaosalark)
ວັນອາທິດ  (Sunday) 10-29-23
10 - ບຸນອກກພັນສາ (Boon Orkphunsaa)
ວັນເສົາ (Satuday) 11-18-23 11 - ບຸນກະຖິນ (Boon Kathin)         
ວັນເສົາ (Saturday) 12-02-23 12 - ບຸນພຣະທາຕຫລວງ (Boon Phrathatluang)  
ວັນອາທິດ  (Sunday) 05-07-23 05 - ບຸນວິສາຄະບູຊາ   (Boon Vesaakhabouxaa)
ວັນເສົາ (Satuday) 04-15-23 04 - ບຸນປີໃໝ່ລາວ (Lao New Year)        
ວັນເສົາ(Saturday) 03-18-23 03 - ບຸນພຣະເວສ (Boon Phravait)                       
ວັນອາທິດ (Sunday)  02-05-23
02 - ບຸນມາຄະບູຊາ (Boon Maakhabouxaa)       
       ປະຊູມຫລວງ (General Meeting)
ວັນອາທິດ (Sunday) 01-01-23
01 - ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ (2023)