ຣາຍການບຸນ
ກິຈກັມ ປະຈຳປີ 2021

Calendar of Events for 2021

09 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສລາກ  (Boon Hawkhaosalark)
ວັນອາທິດ (Sunday) 09-19-21
10 - ບຸນອກກພັນສາ (Boon Orkphunsaa) 
ວັນເສົາ(Saturday) 10-23-21
11 - ບຸນກະຖິນ (Boon Kathin)          
ວັນອາທິດ (Sunday) 11-07-21
12 - ບຸນພຣະທາຕຫລວງ (Boon Phrathatluang)
ວັນເສົາ(Saturday) 11-20-21
01 - ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ (2021 New Year) 
ວັນເສົາ (Saturday) 01-01-21
02 - ບຸນມາຄະບູຊາ (Boon Maakhabouxaa)         
ວັນອາທິດ (Sunday) 02-07-21
03 - ບຸນພຣະເວສ (Boon Phravait)                        
ວັນອາທິດ (Sunday) 03-20-21
04 - ບຸນປີໃໝ່ລາວ (Lao New Year)                        
ວັນເສົາ (Saturday) 04-17-21
05 - ບຸນວິສາຄະບູຊາ   (Boon Vesaakhabouxaa) 
ວັນອາທິດ (Sunday) 05-02-21
06 - ຕລາດນັດສາມັກຄີ (Marketfest)
ວັນອາທິດ (Sunday) 06-06-21
07 - ບຸນເຂົ້າພັນສາ  (Boon Khaophunsaa) 
ວັນເສົາ (Saturday)  07-24-21
08 - ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ  (Boon Hawkhaopadupdin)
ວັນອາທິດ  (Sunday) 08-29-21